FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Persconferentie Deloitte studie elektriciteitsprijzen 27/3/2024

Meer info hier

Energy Award 2024

Meer info hier

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

Febeliec werft aan

ENERGY AWARD

Laureaten

REGLEMENT FEBELIEC ENERGY AWARD 2024

Art. 1.    Doelstelling

De Febeliec Energy Award 2024 is een bekroning voor een persoon die, of een bedrijf dat, de meest innovatieve oplossing voor een aspect van de energieproblematiek (betere energie-efficiëntie, grotere leveringszekerheid, competitieve prijzen, …) bedacht.

De voorgestelde oplossing moet relevant zijn voor de Belgische energiesituatie en toepasbaar zijn in België.


Art. 2.    Criteria

Elke kandidatuur zal bij indiening beoordeeld worden en zal enkel aanvaard worden indien aan volgende criteria voldaan wordt:

 • innovatief
 • oplossend (technisch & economisch)
 • concrete resultaten (kunnen) opleveren
 • duurzaam
 • relevant voor en/of toepasbaar in België

Art. 3.    De jury

De winnaar wordt toegewezen door een jury, samengesteld uit personen die door Febeliec aangewezen zijn. De regels gevolgd door de jury garanderen zijn onafhankelijkheid.

De jury* bestaat uit:

 • Wouter De Geest, Juryvoorzitter
 • Dirk Fransaer, Gedelegeerd bestuurder VITO
 • André Bouffioux, CEO TECONEX, ex CEO Siemens Belgium-Luxembourg
 • Daniel Dobbeni, Voorzitter KIC InnoEnergy Benelux, ex CEO ELIA
 • Christiane Malcorps, Ex-Solvay Country Manager Belgium & Global Facility Manager
 • Daan Killemaes, Chief Economist Trends
 • Damien Ernst, Professor Université de Liège
 • Nancy Vercammen, Algemeen Directeur ie-net
 • Luc Sterckx, Voorzitter Febeliec

*Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Art. 4.    Procedure

De deelnemingsaanvragen, opgesteld conform document beschikbaar op de website, kunnen ingediend worden t.e.m. 10/03/2024.

De deelnemingsaanvragen worden ingediend in het Engels. Ze worden per post of per email opgestuurd naar:

 • Per post: Febeliec - BluePoint Brussels - A. Reyerslaan, 80 - 1030 BRUSSEL
 • Per email: mpbaerts@febeliec.be 

 1ste ronde:

Febeliec onderzoekt de tijdig ontvangen deelnemingsaanvragen en selecteert de 10 genomineerden die het best voldoen aan alle in art. 2 opgesomde criteria. De betreffende personen/bedrijven worden op 13 maart 2024 per email geïnformeerd over hun nominatie.

De 10 genomineerden dienen een uitgewerkt dossier, conform document beschikbaar op de website, in uiterlijk op 10 april 2024.

 2de ronde (15/04– 26/04):

De jury onderzoekt de 10 genomineerde cases en selecteert 3 finalisten. Deze 3 finalisten worden hierover op 26 april 2024 per email geïnformeerd en uitgenodigd om hun case mondeling te komen toelichten.

 3de ronde (26/04 – 15/05):

Na een presentatie voor de juryleden bepaalt de jury tijdens een besloten vergadering de winnaar 2024. De jury zal bij de selectie de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen. De deliberaties van de jury blijven geheim en vertrouwelijk.


Art. 5.    De cases

Er zal extern geen informatie verspreid worden zonder de expliciete toestemming van de deelnemers.


Art. 6.    Beroep

De beslissing van de jury is onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk.


Art. 7.    De winnaar

De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op 30/5/2024. De winnaar aanvaardt dat de beelden, genomen tijdens de uitreiking, gebruikt mogen worden in de media.

De winnaar ontvangt een certificaat en een Award.


Art. 8.    Aanvaarding van het reglement

Door hun kandidatuur te stellen, aanvaarden de kandidaten dit reglement.