FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Persconferentie 9/10/2023

Persbericht 9/10/2023

CREG advies energienorm

Persbericht 5/09/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Pers > 2010

Pers - Media 2010


Febeliec: “Stijging federale meerkosten jaagt industrie weg” (15/12/2010)

De Regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt in België, de CREG, heeft vandaag de tarieven voor 2011 van de federale bijdrage op elektriciteit en aardgas bekendgemaakt. Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers, stelt vast dat de bedrijven weer een prijsstijging van 30 tot 50 % moeten slikken op extra taksen op de energieprijzen. Peter Claes, directeur van Febeliec: “Sinds haar introductie in 2003 is de federale bijdrage op elektriciteit liefst vervijfvoudigd (van 1 naar meer dan 5€/MWh). België dreigt haar industrie kwijt te spelen, want in de buurlanden betalen onze concurrenten veel minder.”


Aanpassingen groene stroom : te laat en te weinig… (12/11/2010)

Zoals verwacht heeft de Vlaamse regering het certificatensysteem, zowel voor groene stroom als voor warmtekrachtkoppeling, vandaag aangepast. Febeliec heeft kennis genomen van deze aanpassingen, die in het beste geval een eerste stap zijn in de richting van een doeltreffend beleid. Maar tegelijk betreurt Febeliec dat andermaal de kans werd gemist om het systeem voldoende diepgaand te hervormen om tot een duurzaam en efficiënt steunmechanisme te komen.


Industriële bedrijven betalen in 2020 1 miljard euro aan taksen op elektriciteit (18/10/2010)

Febeliec: “België prijst zichzelf uit markt als industrieland”

In 2020 zal een gemiddeld Belgisch bedrijf 3 tot 4 keer hogere taksen betalen op zijn elektriciteitsprijs. In totaal zal deze factuur voor alle industriële bedrijven oplopen tot 1 miljard euro in 2020, zo blijkt uit een analyse van Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Zo zal de energiefactuur voor een KMO tussen 100.000 en 1 miljoen euro extra kosten. Bij een groot bedrijf kan de factuur zelfs oplopen tot 24 miljoen euro. Het gaat om zowel federale als gewestelijke taksen. Nu bestaat de elektriciteitsprijs al voor één vijfde uit allerlei taksen, in 2020 zal dit toenemen tot één derde. “België is één van de duurste energielanden. Als de meerkosten de komende jaren blijven stijgen, prijst België zich definitief uit de markt als industrieland,” zegt Peter Claes, directeur van Febeliec.


Studie CREG: Windfall Profits blijven leiden tot onverantwoorde inkomsten voor elektriciteitsproducenten (24/06/2010)

Febeliec, de federatie van de industriële energieverbruikers, heeft met aandacht kennis genomen van de studie van de CREG, die aantoont dat ook in 2009 de elektriciteitsproducenten in ons land extra-inkomsten (“windfall profits”) hebben gehaald uit de impact van gratis toegekende CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs. De CREG schat die onterechte inkomsten voor 2009 op 120 miljoen euro, en voor de periode 2005-2009 op een totaal van liefst 1,7 miljard euro.


Vlaamse groene stroom kan 30% goedkoper (02/05/2010)

In reactie op de uitspraken van Eandis en Vlaams Minister Freya Van den Bossche eerder dit weekend, wijst Febeliec erop dat het reeds midden vorig jaar een voorstel heeft gelanceerd om met het huidige budget een pak meer groene stroom te maken. Het huidige systeem van groenestroomcertificaten in Vlaanderen is immers duur, statisch, niet-transparant en belemmert de toegang tot de elektriciteitsmarkt voor nieuwe spelers. Met een efficiënt systeem zou Vlaanderen dezelfde hoeveelheid groene stroom 30% goedkoper kunnen produceren, of met hetzelfde budget liefst 50% meer groene stroom kunnen maken.


Brandstofprijzen dalen, maar Belgische bedrijven betalen meer voor hun energie (08/04/2010)

Hoewel de brandstofprijzen in ons land vorig jaar met liefst 40 procent daalden, betalen de Belgische bedrijven nog altijd even veel voor hun energie. De grote bedrijven zagen hun elektriciteitsfactuur in 2009 zelfs stijgen met minstens 10 procent. De gasfactuur daalde wel voor de meeste bedrijven, maar minder snel dan de dalende internationale gasprijzen. Dat blijkt uit een enquête bij 320 industriële bedrijven. Febeliec, de federatie van de industriële energieverbruikers, klaagt de gebrekkige marktwerking in ons land aan en wijst ook op de gevolgen van de stijgende overheidstaksen op energie. Die zorgen voor een verslechtering van de concurrentiepositie van ons land.