FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Persconferentie 9/10/2023

Persbericht 9/10/2023

CREG advies energienorm

Persbericht 5/09/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Pers > 2013

Media - Pers 2013


Demand response: industrie heeft wel degelijk potentieel... (22/11/2013)

De industriële verbruikers van elektriciteit, die aangesloten zijn op het net van Elia, hebben extra potentieel om elektriciteitspieken op te vangen. Dat is de conclusie van een studie die Elia, Febeliec en EnergyVille in de zomer van 2013 hebben georganiseerd en waarop zo’n 29 industriële verbruikers, goed voor 13,6% van het Belgische elektriciteitsverbruik in 2012, hebben gereageerd.


Offshorekost voor bedrijven: eindelijk duidelijkheid! (7/11/2013)

De federale ministerraad heeft vandaag beslist om de degressiviteit en plafonnering van de offshorekost voor industriële verbruikers structureel te maken. Hierdoor wordt de regeling die reeds werd toegepast tijdens de 2de helft van dit jaar, verlengd voor de toekomst.


Dringend werk maken van een energiebeleid voor de industrie (7/10/2013)

Febeliec memorandum - verkiezingen 2014


Plan Wathelet om elektriciteitstekort op te vangen leidt tot onnodige kostenstijgingen (6/07/2013)

Keuze gascentrales is te duur en belemmert goedkopere, nieuwe technologie


Febeliec vecht tariefverhoging voor elektriciteitsverbruikers aan (14/06/2013)

Febeliec, de vereniging van industriële verbruikers, stapt naar het Hof van Beroep om de nieuwe Elia-tarieven - goedgekeurd door de CREG op 16 mei jl – aan te vechten.

Eerder dit jaar toonde een Deloitte-studie aan dat de Belgische industrie een veel hogere elektriciteitsprijs betaalt dan haar concurrenten in de ons omringende landen.


Febeliec lanceert debat over beheersing van de vraag naar elektriciteit (7/06/2013)

Er verschijnen steeds meer energiebronnen die met tussenpozen elektriciteit leveren (voornamelijk zonne- en windenergie) en bovendien blijven investeringen in nieuwe centrales die wel op elk moment stroom kunnen leveren uit. Dat leidt in heel Europa en dus ook in België tot groeiende onzekerheid of er wel altijd genoeg stroom zal zijn en tot vragen naar steun voor de bouw van nieuwe centrales. Dit vormt een bron van bezorgdheid voor de netbeheerders, de regulatoren en de overheden in de Europese Unie.


Febeliec reageert ontstemd op de kostenverhoging voor de industrie ingevolge de nieuwe transmissietarieven van Elia (17/05/2013)

Febeliec reageert ontgoocheld op de beslissing van de CREG over de herziening van de transmissietarieven van Elia. Febeliec erkent de noodzaak om de tarieven aan te passen na de uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel van 6 februari jongstleden, maar betreurt dat de impact van deze herziening in zeer grote mate wordt doorgerekend aan de verbruikers. Op die manier zullen de netkosten voor de industrie met zo’n 300 miljoen € toenemen over de periode 2012-2015.


Degressiviteit offshorekosten: een stap op weg naar competitieve elektriciteitsprijzen voor de industrie (4/05/2013)

De federale regering heeft vrijdag beslist om vanaf 1 juli tot eind dit jaar op de offshoretoeslag een degressief tarief en een plafond toe te passen voor de industriële elektriciteitsverbruikers, dit naar het voorbeeld van de federale bijdrage. Febeliec verwelkomt deze beslissing, die voor de rest van dit jaar een stap voorwaarts betekent in de richting van competitieve elektriciteitsprijzen voor onze industrie, en een start om onze handicap ten opzichte van de buurlanden af te bouwen. Febeliec dringt er wel op aan dat deze regeling wordt doorgetrokken naar de volgende jaren om op die manier ook het investeringsklimaat voor industriële bedrijven te verbeteren.


Dure elektriciteit bedreigt toekomst industrie in België (27/03/2013)

De Belgische industrie betaalt een veel hogere elektriciteitsprijs dan haar concurrenten in de buurlanden. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Febeliec, de vereniging van industriële verbruikers. De voornaamste oorzaak zijn de belastingen op elektriciteit en andere overheidsmaatregelen in de onderzochte landen. Zonder trendbreuk is het voortbestaan van de industrie in ons land bedreigd.


Federale bijdrage: lager tarief verbergt hogere kosten ... (03/01/2013)

De CREG heeft vandaag de tarieven bekendgemaakt voor de federale bijdragen elektriciteit en aardgas in 2013. Beide tarieven dalen verder, maar Febeliec, de federatie van industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas, betreurt dat dit niet voor iedereen tot lagere kosten leidt. Daarnaast werden de tarieven voor de kost van de offshorewindmolenparken nog niet bekendgemaakt en moeten we vaststellen dat de energiekost in België een concurrentiehandicap voor onze industrie blijft.