FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE
Pers > 2011

Pers - Media 2011


Federale meerkosten blijven stijgen in 2012 Dringende uitvoering regeerakkoord noodzakelijk (15/12/2011)

De energieregulator CREG heeft vandaag de nieuwe tarieven gepubliceerd van de federale meerkosten in 2012:

  • voor elektriciteit zal de federale bijdrage lichtjes dalen naar 5,09€/MWh (-3,4%) ;
  • de kost voor de steun aan de offshore-windmolenparken stijgt fors tot 1,22€/MWh (+32%) ;
  • voor aardgas stijgt de som van de federale bijdrage en de toeslag “beschermde klanten” aanzienlijk naar 0,74€/MWh (+48%).

Febeliec: Nucleaire rente: ieder zijn gelijk? (03/05/2011)

Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers, ziet met lede ogen aan hoe de lopende discussie over de nucleaire rente dreigt weg te glijden naar een welles-nietesspelletje tussen de CREG, de Nationale Bank en de federale regering. Zij roept op tot een constructieve dialoog die moet leiden tot een consensus over de reële hoogte van de nucleaire rente en een faire herverdeling ervan tussen de verschillende betrokken stakeholders.