FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

FORBEG studie over energieprijzen

Persbericht 15/05/2024

Persconferentie Deloitte studie elektriciteitsprijzen 27/3/2024

Meer info hier

Energy Award 2024

Meer info hier

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

ENERGY AWARD

Laureaten


Wie zijn wij?

FEBELIEC, de “Federation of Belgian Industrial Energy Consumers”, werd opgericht in 1990 om de industriële afnemers van elektriciteit en aardgas in België te vertegenwoordigen in de dossiers rond het energie- en klimaatbeleid, en dit zowel op Belgisch als op Europees niveau.

Op Europees niveau is FEBELIEC lid van IFIEC Europe (International Federation of Industrial Energy Consumers), de bevoorrechte gesprekspartner van de Europese Commissie inzake energie-aangelegenheden.

Op nationaal niveau verdedigt FEBELIEC de specifieke belangen van de industriële afnemers van energie, voor wie de energiekost een bepalende factor is van de concurrentiekracht en van het behoud van de tewerkstelling die zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, verschaffen. Zij doet dit vanuit een evenwichtige standpuntbepaling, in nauwe samenspraak met de leden.

Voor de leden vormt FEBELIEC een bevoorrechte bron van informatie en advies over alles wat raakt aan het internationaal, Europees, federaal of gewestelijk energiebeleid.


Missie

FEBELIEC heeft zichzelf, in volle energietransitie, een dubbel doel gesteld:

  • streven naar competitieve prijzen voor elektriciteit en aardgas voor Belgische bedrijven
  • ijveren voor bevoorradingszekerheid van energie in België

Meer info