FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Persconferentie 9/10/2023

Persbericht 9/10/2023

CREG advies energienorm

Persbericht 5/09/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Pers > 2014

Pers - Media 2014


België moet durven kiezen op Europese top (22/10/2014)


Elektriciteitsbevoorrading (21/8/2014)

Dringend noodplan en structurele oplossingen nodig voor elektriciteitsbevoorrading van de bedrijven.


Elektriciteitskosten voor Belgische industrie blijven hoger dan in de buurlanden (18/6/2014)

De elektriciteitskosten voor de Belgische industrie blijven beduidend hoger dan in de buurlanden, dit ondanks de dalende prijzen. In 2014 zal onze industrie haar competitiviteit t.o.v. de buren niet zien verbeteren. Dit is de belangrijkste conclusie van Febeliec bij de update van de benchmarkingstudie m.b.t. de elektriciteitsprijzen, uitgevoerd door Deloitte. Bovendien heeft de onzekerheid m.b.t. de heropstart van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 er recent toe geleid dat de Belgische prijzen ver boven die van de andere landen zijn uitgestegen, wat zwaar weegt op onze competitiviteit.


Industrie verwelkomt beslissing Vlaamse regering m.b.t. compensaties voor indirecte emissies (22/4/2014)

De Vlaamse regering bevestigde gisteren haar eerdere principiële beslissing om compensaties toe te kennen aan bepaalde industriële gebruikers voor de impact van de CO2-emissierechtenhandel op de elektriciteitsprijs. Febeliec en haar betrokken leden reageren verheugd op deze beslissing. Vlaanderen helpt hiermee vermijden dat industriële activiteiten dreigen te delokaliseren vanuit het Vlaamse gewest naar buiten de EU. Eerder troffen ook onder meer Nederland en Duitsland een dergelijke maatregel.