FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Persconferentie 9/10/2023

Persbericht 9/10/2023

CREG advies energienorm

Persbericht 5/09/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Pers > 2012

Pers - Media 2012


Meerkosten op energie : verdere ontsporing op komst ? (13/11/2012)

De CREG zal eind dit jaar de federale meerkosten op elektriciteit en aardgas voor 2013 berekenen en publiceren. Febeliec vreest verdere stijgingen en roept de federale regering er dringend toe op om maatregelen te treffen om de concurrentiepositie van de industrie te herstellen.


Bevoorradingszekerheid en elektriciteitsprijs (27/08/2012)

Een zekere en betaalbare energievoorziening vormt een cruciaal onderdeel van een gunstig investeringsklimaat en een competitieve omgeving voor industriële activiteiten.


Hervorming certificatensystemen: het moment van de waarheid voor hetindustrieel beleid in Vlaanderen (09/05/2012)

Uit recente verklaringen van Vlaams minister van Energie Van den Bossche blijkt dat de Vlaamse Regering de komende dagen de laatste hand legt aan een hervorming van de certificatensystemen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK). Het is essentieel dat niet alleen het ondersteuningsmechanisme grondig wordt aangepast, maar dat ook de doorrekening naar de consumenten drastisch wordt aangepakt. Febeliec, de federatie van industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas, vreest echter dat ook na de hervorming van het Vlaamse groenstroombeleid de rekening teveel wordt afgewenteld op de industrie die daardoor haar elektriciteitsfactuur de komende jaren fors zal zien stijgen. Dit is nefast voor de concurrentiepositie van de industrie en zou meteen alle inspanningen van de Vlaamse Regering voor een Nieuw Industrieel Beleid teniet doen.


Luc Sterckx nieuwe voorzitter Febeliec (31/01/2012)

De Raad van Bestuur van Febeliec heeft vandaag Luc Sterckx aangesteld als nieuwe voorzitter. De federatie van industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas in België neemt hiermee afscheid van voorzitter Paul Matthys die Febeliec leidde sinds begin 2009.