FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Elia tarieven

Persbericht 14/11/2023

Persconferentie 9/10/2023

Persbericht 9/10/2023

CREG advies energienorm

Persbericht 5/09/2023

Memorandum verkiezingen 2024

Febeliec memorandum

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Pers > 2009

Pers - Media 2009


Federale meerkosten op elektriciteit exploderen (15/12/2009)

Brussel, 15 december 2009. De CREG, de regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt in ons land, publiceerde vandaag de tarieven voor de federale bijdrage op elektriciteit en aardgas voor 2010. Voor elektriciteit wordt een stijging met liefst 55% aangekondigd, van 2,6 naar 4,1€/MWh. Voor aardgas wordt een lichte daling vooropgezet.


Verlenging kerncentrales: een gemiste kans (13/10/2009)

Brussel, 13 oktober 2009. Het openhouden van de kerncentrales bood heel wat mogelijkheden. De federale regering mist vandaag echter een unieke gelegenheid om de prijzen voor particuliere EN industriële verbruikers te verlagen en het windmolenpark op zee op een alternatieve manier te financieren. Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers, betreurt ook dat het huidig akkoord in geen enkele mate bijdraagt tot een betere werking van de Belgische energiemarkt.


Vlaams groene stroomplan gemiste kans (26/06/2009)

De Vlaamse regering gaat zijn groene stroombeleid bijsturen. Terecht, vindt Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Maar ook een gemiste kans: in plaats van een fundamentele hervorming kiest men voor een overhaaste aanpak met bijzonder weinig kostenbewustzijn. Van een maximale groene stroomproductie tegen de laagste prijs is geen sprake. De verbruiker dreigt de dupe te zullen worden en de industrie vreest voor prijsverhogingen tot 40%. Dat is –zeker voor de elektro-intensieve bedrijven- onbetaalbaar en dus nefast voor hun toekomst.


Energieprijzen voor Belgische bedrijven blijven onnatuurlijk hoog
(13/05/2009)

De gas- en elektriciteitsprijzen zijn in 2008 fors gestegen. Dat blijkt uit een recente rondvraag van Febeliec, de federatie van de industriële energieverbruikers, bij zijn leden. Logisch? Misschien wel, de prijzen van de primaire brandstoffen zijn immers ook fors gestegen. Of toch niet? Want dan zouden de prijzen nu moeten dalen, en dat ziet er vooralsnog niet naar uit.


Vlaamse groene stroom kan 30% goedkoper (09/02/2009)

In reactie op de uitspraken van minister-president Peeters om op alle vlakken “de kam door de uitgaven te halen”, heeft Febeliec een voorstel klaar om met hetzelfde budget een pak meer groene stroom te maken. Het huidige systeem van groenestroomcertificaten in Vlaanderen is immers duur, statisch, niet-transparant en belemmert de toegang tot de elektriciteitsmarkt voor nieuwe spelers. Met een efficiënt systeem zou Vlaanderen dezelfde hoeveelheid groene stroom 30% goedkoper kunnen produceren, of met hetzelfde budget liefst 50% meer groene stroom kunnen maken.


Febeliec vraagt belasting op windfall profits van elektriciteitsproducenten (21/01/2009)

Febeliec, de federatie van industriële elektriciteitsverbruikers, vraagt de federale regering een taks op te leggen aan de elektriciteitsproducenten die hun gratis uitstootrechten doorrekenden aan de bedrijven. De opbrengst van deze taks moet worden aangewend om de ‘gedupeerde’ bedrijven te compenseren. Dat kan bijvoorbeeld door initiatieven rond duurzame energie met deze nieuwe inkomsten te financieren. Daardoor wordt het mogelijk om de groene heffingen die de bedrijven nu betalen, te verlagen zodat finaal ook hun energiefactuur vermindert. Voor Febeliec is dit een overgangsmaatregel in afwachting dat de veiling van emissierechten op een correcte manier verloopt en dat er sprake is van een echte concurrentiële elektriciteitsmarkt. Het voorstel werd vandaag goedgekeurd tijdens de Algemene Raad van de CREG, de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt.