FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Persbericht 16/5/2023

Persbericht

Persconferentie 28/3/2023

Meer info hier

FEBELIEC WERFT AAN

Meer info hier

ENERGY AWARD

Laureaten

Over Febeliec > Missie

Missie

FEBELIEC heeft zichzelf, in volle energietransitie, een dubbel doel gesteld:

  • streven naar competitieve prijzen voor elektriciteit en aardgas voor Belgische bedrijven
  • ijveren voor bevoorradingszekerheid van energie in België

Competitieve prijzen dienen in de eerste plaats het gevolg te zijn van een daadwerkelijke concurrentie op de markten voor elektriciteit en aardgas. Daarnaast dient ook het gereguleerde gedeelte van de markt te leiden tot correcte tarieven voor het gebruik van de transmissie-, transport- en distributienetten. En last but not least dient het geheel van heffingen en belastingen op elektriciteit en aardgas te worden afgebouwd.

De bevoorradingszekerheid kan worden vergroot door een correcte werking te garanderen op de markten voor primaire brandstoffen en door een voldoende diversificatie te bewerkstelligen van primaire brandstoffen en van de gebruikte technologieën voor energie-opwekking. Daarnaast dient zowel voor gas als voor elektriciteit de nodige infrastructuur te worden uitgebouwd en dient die infrastructuur optimaal te worden aangewend om marktwerking en bevoorradingszekerheid te bevorderen.

  • Febeliec is lid van IFIEC Europe - www.ifieceurope.org
    (International Federation of Industrial Energy Consumers)