FEBELIEC VERTEGENWOORDIGT DE INDUSTRIELE VERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE

NIEUW

Deloitte studie elektriciteitsprijzen

Persbericht 18/03/2021

Uitreiking Energy Award 2020

Bekijk hier de prijsuitreiking!

Persbericht Energy Award 2020

Persbericht 3/02/2021

ENERGY AWARD

Laureaten

Lid worden

Waarom moet ook u lid worden van Febeliec?

  • Elektriciteit en aardgas zijn voor u belangrijke kostenposten die wegen op uw competitiviteit.
  • Bevoorradingszekerheid in energie is cruciaal om uw bedrijf draaiende te houden.
  • U bent ervan overtuigd dat een efficiënte marktwerking en reële concurrentie tussen producenten garant staan voor competitieve prijzen.
  • U vindt dat concurrentie tussen producenten de beste waarborg is voor de bevoorradingszekerheid.
  • Voor u moeten de tarieven van transport en distributie verder naar beneden, zonder evenwel de bevoorradingzekerheid in gevaar te brengen.
  • U vindt dat de overheid teveel lasten en heffingen legt op elektriciteit en aardgas.
  • Om de energiebevoorrading te blijven garanderen, moeten alle technologische opties open blijven.
  • Solidariteit tussen de gebruikers leidt tot sterke standpunten en een efficiëntere belangenverdediging.
  • Lidmaatschap van Febeliec geeft u zeggenschap in de standpuntbepaling van de industriële energieverbruikers.
  • Lidmaatschap van Febeliec geeft u toegang tot de kennis en knowhow binnen de federatie en tot een geprivilegieerde bron van informatie en diensten rond energie- en klimaatbeleid.